Naši partneři:Borer Chemie AG, Switzerland
Biosensors BV, The Netherlands
JV Medi Co., Ltd., Korea
copyright 2003 pharmakon s.r.o., all rights reserved

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE / PES L, K, C, H


ZAŘÍZENÍ PES L, K, C, H

zobrazit větší obrázekTechnologie Pharmakon Energy Saveru (PES) je založena na řízené regulaci a stabilizaci výkonu pomocí vlečné regulace proudu. Řídícím prvkem jsou dva 32-bitové mikroprocesory které umožňují zařízení dynamicky reagovat na změny ve vstupních parametrech třífázového střídavého proudu v analytickém modulu a současně rozhodovat o zapojení aktivních filtrů AFX, které aktivně eliminují jednotlivé nežádoucí jevy v průběhu napětí i proudového zatížení a současně regulují dynamicky výkon. Tyto procesy probíhají ve velmi vysokém rytmu do 0,5 ms a dovolují v každé půlvlně dvacetkrát „slíznout“ dílčí úsporu výkonu. Tyto dílčí úspory ve výsledku generují celkovou efektivitu od 10% do 25% původního přenášeného výkonu.
Nyní podrobněji k první, analytické části řídící elektroniky. Tato elektronická část PES je připojena na obvod uživatelské spotřeby paralelním připojením. Jestliže je analyzováno 20 údajů za půlvlnu a to pro dvě základní charakteristiky, el. napětí a proud, a to na třech fázích dává 40 x 50 x 2 x 3 tedy celkem 1200 záznamů za vteřinu. Aby bylo možné takto detailně analyzovat celou soustavu, je třeba digitalizovat data s vysokým rozlišením, protože je nutno pracovat s velmi malými přírůstky nebo úbytky měřených veličin. Zařízení pracuje s integrovanými převodníky s rozlišením 12 bitů.
Takto získané záznamy jsou snímány, porovnány s řadou předchozích údajů, vyhodnotí se potřeba korekcí a údaje se zapíší do vyrovnávací paměti, ze které se po zprůměrování za definovaný časový úsek zapíší do záznamového zařízení jímž je 2 GB SD mini karta. Všechny záznamy na SD kartě jsou později plně dostupné uživateli, který má dlouhodobý záznam o průběhu napětí a proudu v místě spotřeby a současně záznam o snížení přenášeného výkonu – o dosažené úspoře el. energie.
2/Druhá, výkonová část elektroniky PES je připojena na obvod uživatelské spotřeby v sérii tak, aby bylo možné průběžně v čase měnit průběh napětí a proudu v obvodu. Toho dosahuje soustava aktivních filtrů, které jsou podle pokynů analytické části, v souběžných sériích zapojovány tak, aby co nejlépe eliminovaly nežádoucí jevy v soustavě a zároveň regulovaly dynamicky samotný přenášený výkon s rychlostí přepnutí výkonového stupně do 5 ms. K řízení těchto aktivních filtrů je využíván druhý 32-bitový mikroprocesor. Tím je zajištěno, že dynamické regulaci výkonu se v závislostech na změnách zátěží dociluje v co nejpřesnějších a nejrychlejších intervalech a tím se dosáhne na optimální snížení přenášeného výkonu soustavy.

Využití: Regulátory a stabilizátory PES je možno aplikovat v mnoha různých obvodech, lišících se jednak typem zátěže, tj. osvětlovací soustavy, indukční zátěže motorů, odporové zátěže topných spirál a tyčí atp., ale také jejich kombinací a celou škálou celkových proudových zátěží. Proto je velmi vhodné provádět v místě předpokládaného nasazení PES kontrolní měření parametrů třífázového střídavého proudu pomocí záznamového zařízení a získat tak základní poznatky o regulovaném a stabilizovaném výkonu. V softwarovém vybavení obou řídících 32-bitových jednotek je cca dvacet univerzálně nastavených parametrů, které lze na základě předběžného měření pro každého uživatele dopředu ve výrobě nastavit tak, jako by byl přístroj vyroben „speciálně“ pro dané místo instalace.

Základní dodávané výkonové řady PES

A) Pro stabilizaci a regulaci světelných okruhů
Označení Výše zátěže-jističe Rozměry zařízení v cm
PES 16L 3 x 16 A 40 x 50 x 20
PES 25L 3 x 25 A 70 x 55 x 20
PES 32L 3 x 32 A 70 x 55 x 20
PES 40L 3 x 40 A 70 x 55 x 20
PES 50L 3 x 50 A 70 x 55 x 20
PES 63L 3 x 63 A 70 x 55 x 20
PES 80L 3 x 80 A 90 x 70 x 20
PES 100L 3 x 100 A 90 x 70 x 20

B/ Pro řízení a regulaci kombinovaných okruhů
PES 25K 3 x 25 A 70 x 55 x 20
PES 32K 3 x 32 A 70 x 55 x 20
PES 40K 3 x 40 A 70 x 55 x 20
PES 50K 3 x 50 A 70 x 55 x 20
PES 63K 3 x 63 A 70 x 55 x 20
PES 80K 3 x 80 A 90 x 70 x 20
PES 100K 3 x 100 A 90 x 70 x 20
PES 120KP 3 x 120 A 90 x 70 x 20
PES 160KP 3 x 160 A 130 x 80 x 40
PES 200P 3 x 200 A 160 x 80 x 40
PES 250P 3 x 250 A 160 x 80 x 40
PES 300P 3 x 300 A 160 x 80 x 40
PES 350P 3 x 350 A 160 x 80 x 40
PES 400P 3 x 400 A 160 x 80 x 40

Více informací k problematice na vyžádání, u našich obchodních zástupců, viz kontakty.
created by auhaus