Naši partneři:Borer Chemie AG, Switzerland
Biosensors BV, The Netherlands
JV Medi Co., Ltd., Korea
copyright 2003 pharmakon s.r.o., all rights reserved

KLINICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM


KIS - KLINICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PHARMAKON
Databázová aplikace která má posloužit jako digitální náhrada vedení komplexní dokumentace průběhu léčby pacienta na široké škále pracovišť v nemocnici
Klinický informační systém – JUPITER plus

Vlastní aplikace je vytvořena v databázovém systému 4D fa ACI (Francie) typu klient server pracující na platformách PC (Windows 95, 98, 2000, NT) nebo Aple Macintosh (G4, iMac).

KIS je členěn na tyto položky:
- Pacient
- Chorobopis
- Příjem
- Dekurz
- Ordinace
- Průběh léčby
- Propuštění

Pacient – slouží k zadání a uložení základních osobních charakteristik pacienta (jméno, rodné číslo, pojišťovna, číslo pojištěnce, ...).

Chorobopis – nese potřebné informace o chorobopisu hospitalizovaného pacienta (statistické údaje o diagnózách, informace o odesílajícím lékaři, charakteristika oddělení na němž probíhá léčba, ....).

Příjem – poskytuje komplexní přehled o časových informacích onemocnění pacienta, charakteristice jeho zdravotního stavu, anamnestické údaje, charakteru a způsobu onemocnění, .....).

Dekurz – slouží k detailnímu zpracování nasbíraných klinických údajů za 1 den pobytu pacienta na oddělení. Pro přehlednost je členěn do anatomických a oborových sekcí (celkový stav, stav vědomí, dýchací cesty, krevní oběh, gastrointestinální a urogenitální trakt, .....). Zpracovává také informace o provedených výkonech, ordinovaných vyšetřeních laboratorních nebo specializovaných přístrojových, konziliích, prognostice vývoje, atd.

Ordinace – slouží lékaři k popisu způsobu léčby pacienta (ventilace, podávání léků, podávání tekutin, ošetřovatelská péče, odběry a laboratorní vyšetření).

Průběh léčby – je určen ošetřujícímu personálu k zadávání důležitých klinických parametrů zjištěných během léčby.

Propuštění – shrnuje hospitalizaci pacienta na oddělení, průběh jeho onemocnění, způsob léčby a k vytvoření propouštěcí zprávy ve formě tiskových výstupů.
created by auhaus